Faanyagtudományi Intézet

 

Faanyagtudományi Intézet rövid történe

Az Intézet jogelődje Fatechnológia Tanszék néven az Erdőmérnöki Kar keretei között 1923-ban alakult meg. Első vezetője Krippel Móricz professzor volt. A Fatechnológiai Tanszék későbbi vezetői közül Pallay Nándor, Kovács Illés, Hargitai László, Molnár Sándor tevékenysége emelkedik ki. 1988-ban a megalakult az önálló Faanyagismerettani Tanszék. Az 1990-es években jelentős fejlesztések történtek korszerű anyagvizsgáló berendezések és faanatómiai, faanyagvédelmi labor létesült. 1998-tól a Tanszék a fejlesztések eredményeképpen a Faanyagtudományi Intézet nevet vette fel.

 

Kutatási területeink

A komplex anyagvizsgálatoktól - különböző fafajok faállományai, fatermékek, faválasztékok - a fabiológiai-faanatómiai kutatásokon és a faanyagvédelmen át a faanyagok módosításával (hőkezelés, kémiai kezelések) is foglalkozunk. Főbb területek részletesen: ültetvényes fagazdálkodásból származó fafaanyagok vizsgálata, faanyagvédelem (gombaállóság), fizikai-mechanikai vizsgálatok,, vízzel szembeni ellenálló képesség növelése, fahasznosítás, faminőség - fahibák, trópusi faanyagok beazonosítása és vizsgálata, faanyagok modifikálása (hőkezelés, hidro-, higrotermikus, acetilezés, természetes olajokban és viaszokban történő kezelés), talpfavizsgálat, kültéri fatermékek és kísérleti anyagok kitettségi vizsgálatai, klímaváltozás és faminőség kapcsolata, klímavédelem és fahasználat kapcsolata.

 

Együttműködésre számíthat a következő területeken

Alap- és segédanyagok komplex anyagvizsgálatai. Favédőszerek hatékonyságának vizsgálata. Anyagok gombaállóságának vizsgálata. Favédőszerek hatásosságának vizsgálata. Fanemesítő (hőkezelés) berendezések tervezésében együttműködés: menetrendek kidolgozása, anyagok célzott tulajdonságjavításához (szín, vízzel szembeni ellenálló képesség, gombaállóság). Termékméretű fa építőanyagok szilárdsági vizsgálatai. Faanyagok fafajának beazonosítása. Igazságügyi szakértés.

 

Eszközparkunk

Intézetünk komplett anyagvizsgálati eszközparkkal rendelkezik. Instron univerzális anyagvizsgáló gép. Charpy-ütőmű. Faanyagvédelmi labor. Asztalosműhely. Színmérő berendezés. Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM + EDX). Szorpciós mérőrendszer. Hőkezelő kamra. Gőzölő kamra. Telítő henger. Konvekciós szárítókamrák. Fanedvességmérő készülékek. Légnedvességmérők. Hőmérők Folyadék- és gázáteresztő képesség mérő készülék, Fluoreszcens kutató fénymikroszkópok, Sztereómikroszkóp, Bomba kaloriméter, Öregbítő kamra, Képanalizáló rendszer.

 

Legfrissebb referenciáink 

Sarangolt faválasztékok számbavételének fejlesztése, Nemesített nyár és akác rönkök vizsgálata, Hőkezelt lombos és fenyő faanyagok komplex anyagvizsgálata, Ragasztóanyagok vizsgálata, Épületasztalosi pari termékek anyagvizsgálatai, beszállítók minősítése, Élfurnérok vizsgálata, Hordógyártás alapanyag-vizsgálatai, Szárítási eljárások minősítése, beszállítók minősítése, színfurnérok vizsgálata, Tölgy fűrészrönkök tárolása során keletkező fahibák, mérséklésük környezetbarát módszerekkel, SPIROFLEX bútorrugók ellenőrző vizsgálata és minősítése, Golyófogó deszkák (rétegelt lemezek) összehasonlító vizsgálata, Szélvédőüveg ragasztási minőség vizsgálata, Tömörített bambuszpadló vizsgálata, Vasúti talpfák, minősítése és átvétele, Lépcső elemek és hajópadló minősítése.